CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 09/10/2020

 

KHU VỰC VÂN PHONG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

 

NHA BE 03

VIET NAM

2996

98

5.5

VPT1

P/S

01:00

VITACO: VƯỢNG

2

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

 

LONG PHU 18

VIET NAM

3321

102.3

4.5

VPT NEO

VPT1

05:00

VITACO: VƯỢNG

3

NGUYỄN HẢI ANH

NH

 

VIET THUAN 35-02

VIET NAM

22358

179.9

10.7

VP NEO

P/S

06:00

NOVA: SÁNG. CAPT: KHIÊM 0379363286

4

NGUYỄN VƯƠNG

H1

 

PTS HAI PHONG 03

VIET NAM

4120

97

6.5

VPT2

P/S

06:30

VITACO: VƯỢNG

5

NGUYỄN HẢI ANH

NH

 

VIET THUAN 35-02

VIET NAM

22358

179.9

10.7

P/S

BVP-1B

07:00

NOVA: SÁNG. TUG: VP01, VP05

6

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

 

LONG PHU 20

VIET NAM

5379

112

4.5

P/S

VPT2

14:00

VITACO: VƯỢNG

7

NGUYỄN HẢI ANH

NH

THỊNH

PETROLIMEX 18

VIET NAM

25400

176

 

VPT4

VPT NEO

ETS: 12:00

VITACO: VƯỢNG

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHU VỰC NHA TRANG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duyệt kế hoạch

 

Lập kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Anh

 

 

 

 

 

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác