CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 10/01/2022

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

EMINENCE

PANAMA

13531

147

7.3

XMNS

P/S

01:30

VIETVENUS: ANH 0935 833 355

TUG: SEA BOXER

2

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

MIDSHINE

SIERRA LEONE

2994

98

6.4

HVS NEO

HVS 3

06:30

CMT: THANH; TUG: MIPO 1,2

3

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

TRUONG THANH 88

VIET NAM

3570

91.9

3.5

NVP-1

P/S

09:00

CAPT NHẤT 0983713458; TUG: SEA BOXER

4

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

HAI PHAT 26

VIET NAM

2858

95

5.6

VP NEO

NVP-1

09:00

NOVA: ĐÍNH; TUG: SEA BOXER

5

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

DESERT PIONEER

GREECE

34686

193.07

8.0

HVS 3

P/S

10:00

CMT: THANH; TUG: MIPO 1,2

6

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

LONG PHU 04

VIET NAM

1318

78

3.0

P/S

VPT1

12:00

VITACO: VƯỢNG. TUG: MG1,3

7

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

LONG PHU 04

VIET NAM

1318

78

3.0

CD

N P/S

09:00

CAPT TÂN: 0904473141

2

NGUYỄN VƯƠNG

NH

HUỲNH

PTS HAI PHONG 03

VIET NAM

4120

97

6.0

NT NEO

CD

09:00

VITACO: SỸ ;TUG: C800

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>