CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 10/02/2024

Thủy triều

Giờ

M.n

Nước dưới 0.8m

Nha Trang

05:53

0.1

02:00 - 10:30

22:00

1.6

* Trực ban:

Ngày:

PHÚC

Đêm:

HUY

* Liên hệ:  

Phòng Hoa tiêu: (0258)3711114

Trường Sa

05:46

0.2

Trạm Vân Phong: 0969688774

22:00

2.1

Fax: (0258)3711103

Mail: hoatieunhatrang@gmail.com

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

TAI KINDNESS

LIBERIA

47259

229

13.8

P/S

VP NEO

10:50

VOSA: HẢI
NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT PHÙ HỢP

2

3

4

5

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

LONG PHU 10

VIET NAM

5184

112

6.0

NT NEO

CD

10:00

VITACO: SĨ. TUG: VP09

2

3

4

5

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H2

MIPECORP-55

VIET NAM

2301

96.32

3.0

K662W

CR NEO

07:00

VOSA: DŨNG. TUG: MP01

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>