CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 10/04/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

HUỲNH

ALL MARINE 09

VIET NAM

1992

84.24

5.3

VPT1

P/S

07:00

VITACO: SỸ . TUG : MG2+3

2

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

HUỲNH

TRUONG LOC 16

VIET NAM

2999

91.94

4.0

P/S

NVP

10:00

VIET LONG: HẢI; TUG: MG01

DỰ KIẾN KDYT: 07:30-09:30

3

ADVANTAGE

PANAMA

7816

127

4.0

XMNS

P/S

ETD:07:00

VIETVENUS: MINH; SEA BOXER

4

5

6

7

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

PTS HAI PHONG 02

VIET NAM

3166

99.9

6.0

N P/S

CD

07:00

VITACO: VƯỢNG; TUG: C700

2

LÊ HUY THANH

H2

SEA AROMA

VIET NAM

1990

77.68

2.1

NT4

NT4

17:00

CAPT HOÀNG: 0994481240

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

SANWA FONTAINE

PANAMA

3260

92.21

6.5

P/S

CR3

11:30

VOSA: THÁI; TUG: CR4

DỰ KIẾN KDYT: 08:00

2

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

ALL MARINE 09

VIET NAM

1992

84.24

5.3

P/S

CR

ETA:PM

VITACO: HÒA

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>