CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 10/08/2022

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

PHÚC

DAI DUONG VIET 07

VIET NAM

4711

114.86

6.8

VP NEO

LS

10:00

CAPT HƯNG: 0912129744; TUG: VP07

NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

2

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

PHÚC

UNI WINNER

PANAMA

45011

203.5

6.5

VP NEO

NVP-1

18:00

NOVA: ĐÍNH; TUG: KAMIYA,SEA BOXER

NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

3

4

5

6

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

HUỲNH

PTS HAI PHONG 03

VIET NAM

4120

97

3.0

CD

N P/S

10:00

VITACO: VƯỢNG; TUG: VP07

2

3

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

CẢNH

HAI NAM 68

VIET NAM

1599

79.8

3.0

K662 W

P/S

06:00

VOSA: DŨNG

2

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

CẢNH

VENUS GAS

PANAMA

3540

92.6

5.0

P/S

K662 W

07:30

VOSA: DŨNG; TUG: CR4

3

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

CẢNH

VENUS GAS

PANAMA

3540

92.6

4.0

K662 W

P/S

15:30

VOSA: DŨNG; TUG: CR4

4

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>