CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 11/01/2020

 

KHU VỰC VÂN PHONG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

 

LONG PHU 11

VIET NAM

5448

114

5.0

P/S

VPT2

06:00

VITACO: VƯỢNG

2

NGUYỄN HẢI ANH

NH

 

ENDEA VOUR II

NORWAY

29760

183

8.0

P/S

HVS

08:00

HVS: KHÔI

3

LÊ HUY THANH

H3

 

NHA BE 03

VIET NAM

2996

98

5.6

VPT1

P/S

11:00

VITACO: VƯỢNG

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHU VỰC NHA TRANG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

VŨ HOÀI NAM

NH

 

SAPPHIRE PRINCESS

UK

115875

288.3

8.5

S P/S

NT NEO

06:00

HẢI LONG: LONG

2

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

 

HAI NAM 68

VIET NAM

1599

79.8

 

S P/S

CD

06:00

VITACO: SỸ

3

VŨ HOÀI NAM

NH

 

SAPPHIRE PRINCESS

UK

115875

288.3

8.5

NT NEO

S P/S

15:30

HẢI LONG: LONG

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHU VỰC CAM RANH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

 

TIAN LE

CHINA

26770

189.9

9.1

CR1

P/S

06:00

HL: LONG. CR4; TLA05; TC990

2

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

SƠN

REEM 1

PANAMA

4275

102.51

3.9

K662 W

CR1

08:00

VOSA : ĐÍNH. TLA05

3

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

SƠN

REEM 1

PANAMA

4275

102.51

3.9

CR1

P/S

11:00

VOSA : ĐÍNH. TLA05

4

 

 

 

ASIA ZIRCON I

SINGAPORE

32578

190

 

CR2

P/S

ETD:22:00

VOSA:THÁI

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duyệt kế hoạch

 

Lập kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Anh

 

 

 

 

 

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác