CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 11/04/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

HUỲNH

DONG BAC 99

VIET NAM

3640

110

7.1

P/S

BVP-1B

06:00

AN BINH: DŨNG; TUG: VP5

2

NGUYỄN VƯƠNG

H1

NHA BE 06

VIET NAM

4158

107.5

4.0

VPT2

P/S

ETD:AM

VITACO: SỸ . TUG : MG2+3

3

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

TRUONG LOC 16

VIET NAM

2999

91.94

4.0

NVP

P/S

ETD:PM

VIET LONG: HẢI; TUG: MG01

4

5

6

7

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN HẢI ANH

NH

PTS HAI PHONG 02

VIET NAM

3166

99.9

3.5

CD

N P/S

09:00

VITACO: VƯỢNG; TUG: C700

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H2

JADE STAR 15

VIET NAM

2978

91.94

5.0

P/S

K662 W

ETA:14:00

VITACO: HÒA; TUG: MP-01

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>