CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 11/05/2022

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H2

PHÚC

LONG PHU 08

VIET NAM

957

77

3.0

PHAO 7

VPT1

04:30

VITACO: HÒA; TUG: MG1,2

2

LÊ HUY THANH

H2

PHÚC

VU DINH 27

VIET NAM

2680

89.68

3.0

LS

P/S

06:00

CAPT SỸ: 0972928479; TUG: VP09

3

LÊ HUY THANH

H2

PHÚC

DAI DUONG VIET 07

VIET NAM

4711

114.86

6.8

VP NEO

LS

07:30

CAPT HƯNG: 0912129744; TUG: VP09

4

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

CẢNH

HOANG NGUYEN SUMMIT/

HOANH SON 138

VIET NAM

481/3387

40/86

3.1/4.7

NVP-1

BVP-1A

09:00

CAPT THỐNG : 0974417886

5

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

CRYSTAL

LIBERIA

52906

210

8.0

P/S

NVP-1

10:00

NOVA: ĐÍNH; TUG: MG1, SEA BOXER

DỰ KIẾN KDYT: 09:00

6

7

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN HOÀI ANH

NH

HUỲNH

LONG PHU 16

VIET NAM

5199

112.37

4.0

CD

N P/S

14:00

VITACO: VƯỢNG. TUG: VP01

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

PHÚC

VIET GAS

VIET NAM

1683

78.03

5.0

P/S

K662 W

ETA:16:00

VOSA: DŨNG; TUG: MP01

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>