CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 12/05/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN VƯƠNG

H1

DONG BAC 22-02

VIET NAM

10874

146.2

7.9

P/S

BVP-1B

06:30

AN BÌNH: DŨNG. TUG: VP01 + C800

2

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

XIANG SHUN

TUVALU

2245

81

5.0

HVS

P/S

08:30

VIỆT LONG: HẢI. TUG: MIPO I + II

3

4

5

6

7

8

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN HẢI ANH

NH

LONG PHU 04

VIET NAM

1318

78

5.0

CD

NT NEO

08:00

CAPT TÂN:0904473141

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H2

VIET GAS

VIET NAM

1683

78.03

3.5

K662 W

P/S

06:00

VOSA: DŨNG

2

LÊ HUY THANH

H2

HAI NAM 69

VIET NAM

1599

79.5

5.0

P/S

K662 W

08:00

VOSA: DŨNG. TUG: MP-01

3

LÊ HUY THANH

H2

SHIN HO CHUN NO.101

PANAMA

2495

95.2

3.0

CR3

P/S

16:00

VOSA: THÁI. TUG: CR4

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>