CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 12/05/2022

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

DONG BAC 22-01

VIET NAM

11976

146.28

8.0

P/S

BVP-1B

06:00

AN BÌNH: DŨNG; TUG: VP1,VP5

2

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

CẢNH

EMINENCE

PANAMA

13531

147

8.9

P/S

XMNS

06:00

VIETVENUS: KỲ; TUG: SEA BOXER

3

4

5

6

7

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

HUỲNH

VIET GAS

VIET NAM

1683

78.03

4.8

P/S

K662 W

06:30

VOSA: DŨNG; TUG: MP-01

2

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

HUỲNH

ORIENTAL BREEZE

PANAMA

36461

189.9

7.5

CR2

P/S

08:00

VOSA: THÁI; TUG: CR4,TLA5,990

3

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

HUỲNH

VIET GAS

VIET NAM

1683

78.03

3.8

K662 W

P/S

16:00

VOSA: DŨNG

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>