CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 13/01/2022

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN VƯƠNG

NH

LONG PHU 09

VIET NAM

4409

108

6.0

VPT1

P/S

01:00

VITACO: VƯỢNG. TUG: MG1,3

2

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

VU DINH 18

VIET NAM

2680

89.68

4.0

LS

P/S

06:00

CAPT: HẢI 0977 510 482
TUG: VP09

3

NGUYỄN VƯƠNG

NH

HUY

CONFIDENCE

PANAMA

11036

142

8.3

P/S

XMNS

10:30

VIETVENUS: ANH 0935 833 355.
TUG: SEA BOXER
CAPT: DŨNG 0913 233 013

4

5

6

7

8

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H2

HONG HA GAS

VIET NAM

1683

78.03

3.5

P/S

HM

06:00

VOSA: DŨNG. TUG: MP-01
CAPT ĐOÀN 0972 579 516

2

LÊ HUY THANH

H2

HONG HA GAS

VIET NAM

1683

78.03

HM

P/S

ETD: PM

VOSA: DŨNG.
CAPT ĐOÀN 0972 579 516

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>