CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 13/05/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

THOR INTEGRITY

SINGAPORE

30008

190

8.7

BVP-1A

P/S

06:30

NOVA: ĐÍNH.TUG: VP01 + VP05

2

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

GRAND ACE12

PANAMA

30027

183

11.0

P/S

VPT4

10:00

NOVA: ĐÍNH. TUG: MG 02+MG03.
 DỰ KIẾN 09H00 HOÀN THÀNH KDYT

3

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

BRAVE

VIET NAM

9764

141

8.6

P/S

XMNS

15:00

VIETVENUS: MINH. TUG: SEA BOXER

4

5

6

7

8

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H2

HAI NAM 69

VIET NAM

1599

79.5

4.0

K662 W

CR NEO

09:00

VOSA: DŨNG. TUG:MP-01

2

LÊ HUY THANH

H2

SEA STAR V

PANAMA

4574

120.2

7.1

P/S

CR2

11:00

VOSA: THÁI. TUG: CR4 +TLA05.
DỰ KIẾN KDYT LÚC 08H00

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>