CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 13/05/2022

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

CẢNH

DAI DUONG VIET 07

VIET NAM

4711

114.86

3.5

LS

P/S

06:00

CAPT HƯNG: 0912129744; TUG: VP09

2

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

VU DINH 36

VIET NAM

2680

89.68

6.2

P/S

LS

06:00

CAPT BẢO: 0985152456; TUG: VP09

3

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

SEAPROMISE

MALTA

29995

183

7.0

HVS

P/S

10:00

HVS: KHÔI

4

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

TAI HANG SHAN

PANAMA

9585

120

8.1

P/S

NVP-2

12:00

BLUE OCEAN: VŨ; TUG: MG02, SEA BOXER

5

6

7

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN VƯƠNG

NH

PHÚC

GT PERSEPHONE

PANAMA

41458

199.96

8.0

P/S

CR2

12:45

NOVA: ĐÍNH; TUG: 990; CR4,TLA05

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>