CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 13/09/2022

  KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 13/09/2022
BM01/QT02-KHHT
CTY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII
KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY  13/09/2022
Thủy triều Giờ M.n Nước dưới 0.8m
Nha Trang 00:23 1.2 16:30 - 20:30
06:17 0.8
* Trực ban: Ngày: CẢNH 12:00 1.2
Đêm: HỒNG VINH 18:23 0.6
* Liên hệ:    Phòng Hoa tiêu: (0258)3711114 Trường Sa 00:18 1.3
Trạm Vân Phong: 0969688774 05:37 1.0
Fax: (058)3711103 12:07 1.6
Mail: hoatieunhatrang@gmail.com 18:49 0.9
KHU VỰC VÂN PHONG
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1 NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG NH NHA BE 10 VIET NAM 4760 108 5.8 VPT1 P/S 07:00 VITACO:HÒA.TUG:MG2,3
2 LÊ HUY THANH H2 PHÚC JOYFUL SPIRIT HONG KONG 9129 120 6.3 P/S HVS 07:00 CMI THANH:0913.400.904
3
4
5
6
7
KHU VỰC NHA TRANG
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1 NGUYỄN VƯƠNG NH HAI NAM 69 VIET NAM 1599 79.5 5.2 NT NEO CD 06:00 VITACO:SỸ
2
3
KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1
2
3
4
Duyệt kế hoạch Lập kế hoạch
Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>