CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 14/01/2020

 

KHU VỰC VÂN PHONG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

A. TUẤN_TC
TRUNG_TC

XIN HAI 58

BELIZE

2998

98

6.0

HVS

HVS NEO

07:00

VIETLONG: HẢI

2

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

Q. HƯNG_TC
Đ. TOẢN_TC

XIN HAI 58

BELIZE

2998

98

6.0

HVS NEO

HVS

11:00

VIETLONG: HẢI

3

NGUYỄN VƯƠNG

H1

TỨ_TC

LONG PHU 03

VIET NAM

874

74.6

3.0

P/S

VPT1

12:00

VITACO: VƯỢNG

4

NGUYỄN VƯƠNG

H1

 

XIN ZHOU HAI

PANAMA

2959

98

3.8

P/S

ĐM

13:30

VIETLONG: CẢM  C700

5

 

 

 

VU DINH 125

VIET NAM

3727

102.8

4.0

LS

P/S

ETD: PM

CAPT: TOÀN

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHU VỰC NHA TRANG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

NHẬT_TC
Đ. CHIẾN_TC

NHA BE 09

VIET NAM

4250

105.9

6.5

NT NEO

CD

06:00

VITACO: SỸ  C800

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHU VỰC CAM RANH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN HẢI ANH

NH

 

VIET GAS

VIET NAM

1683

78.03

4.0

HM

P/S

06:00

VOSA: DŨNG

2

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H2

SƠN

PRINCE RIVER

VIET NAM

1260

69

5.0

CR NEO

K662 E

06:30

VITACO: HÒA

3

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H2

SƠN

TRONG TRUNG 81

VIET NAM

1987

83.9

6.0

P/S

K662 W

09:00

VITACO: HÒA  CR4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duyệt kế hoạch

 

Lập kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Anh

 

 

 

 

 

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác