CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 14/11/2023

KHU VỰC VÂN PHONG
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1 ĐẶNG TRUNG HUY H2 HUỲNH EAGLE LIKA SINGAPORE 6231 113.93 6.8 VPT2 P/S 2:00 NOVA ĐÍNH. TUG MG 1,3
NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT PHÙ HỢP
2 NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG NH EMINENCE PANAMA 13531 147 6.7 XMNS P/S 5:30 VIETVENUS KỲ.TUG:SEA BOXER 1
NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT PHÙ HỢP
3 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG H1 DONG BAC 22-10 VIET NAM 10964 146.86 7.9 VP NEO BVP-1B 6:00 AN BÌNH DŨNG. TUG VP 1,5
NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT PHÙ HỢP
4 ĐẶNG TRUNG HUY H2 HUỲNH VU DINH 35 VIET NAM 2680 89.68 6.6 VP NEO LS 6:00 CAPT VUI: 0973037456. TUG VP07
NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT PHÙ HỢP
5 NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG NH MOSSEL BAY SINGAPORE 29538 183 6.5 P/S HVS 7:00 HVS KHÔI. TUG MIPO 1,2,3
TÀU THỬ BIỂN
NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT PHÙ HỢP
KHU VỰC NHA TRANG
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1 TRẦN TRỌNG THỊNH NH RESORTS WORLD ONE BAHAMAS 75388 268.61 8.0 N P/S NT NEO 6:00 MACS NHA TRANG HƯƠNG: 0913 416 204
2 PHẠM ĐỨC TÀI H2 LONG PHU 09 VIET NAM 4409 108 5.4 NT NEO CD 9:00 VITACO HÒA. TUG VP09
3 TRẦN TRỌNG THỊNH NH RESORTS WORLD ONE BAHAMAS 75388 268.61 8.0 NT NEO N P/S 17:00 MACS NHA TRANG HƯƠNG: 0913 416 205
4
KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1
2
3
4
Duyệt kế hoạch Lập kế hoạch
Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>