CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 15/01/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN VƯƠNG

NH

THASSOS WARRIOR

LIBERIA

50697

229.2

7.5

BVP-1B

P/S

06:00

VP LOGISTICS: BẢO ANH

TUG: VP5, VP09, SEA BOXER

2

NGUYỄN VƯƠNG

NH

DONG BAC 22-05

VIET NAM

12137

146.88

5.0

P/S

BVP-1B

07:30

AN BINH: DŨNG

TUG: VP1,VP5

3

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

LONG PHU 08

VIET NAM

957

77

3.0

PHAO 7

VPT1

13:30

VITACO: HÒA; TUG: MG1,3

4

NGUYỄN VƯƠNG

NH

HUY

SC QINGDAO

HONG KONG

8568

128.6

6.0

VPT2

P/S

16:00

MY GIANG: LÝ; TUG: MG1,3

5

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

CONFIDENCE

PANAMA

11036

142

6.0

XMNS

P/S

16:30

VIETVENUS: BẢO ANH; TUG: SEA BOXER

6

NGUYỄN VƯƠNG

NH

HUY

ASIAN PIONEER

MARSHALL ISLANDS

8294

126.5

8.0

VPT NEO

VPT2

17:30

NOVA: ĐÍNH; TUG: MG1,3

7

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

LONG PHU 08

VIET NAM

957

77

4.8

VPT1

PHAO 7

21:00

VITACO: HÒA; TUG: MG1,3

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>