CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 15/04/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

BRAVE

VIET NAM

9764

141

4.6

XMNS

P/S

00:30

VIETVENUS: MINH. TUG: SEA BOXER

2

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

JADE STAR 15

VIET NAM

2978

91.94

5.5

VPT1

P/S

01:00

VITACO : SỸ . TUG : MG1,MG2

3

NGUYỄN HẢI ANH

NH

FORTUNE

VIET NAM

9755

130

7.8

P/S

XMNS

13:00

VIETVENUS: MINH. TUG: SEA BOXER

4

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

MINH PHU 88

VIET NAM

3197

94.98

6.0

BVP-1B

P/S

13:00

CAPT TUYẾN: 0984814239. TUG: VP05

5

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

DONG BAC 22-04

VIET NAM

12137

146.9

7.9

P/S

BPV-1B

15:00

AN BÌNH: DŨNG. TUG: VP05, C800.

6

NGUYỄN HẢI ANH

NH

BLUE OCEAN 02

VIET NAM

3437

97

3.0

P/S

VPT NEO

19:00

VITACO : SỸ

7

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

ALL MARINE 09

VIET NAM

1992

84.24

3.5

P/S

VPT1

23:00

VITACO : SỸ . TUG : MG1,MG2

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN VƯƠNG

H1

HUỲNH

PTS HAI PHONG 03

VIET NAM

4120

97

4.5

CD

N P/S

10:00

VITACO: VƯỢNG. TUG: C700

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

ALL MARINE 09

VIET NAM

1992

84.24

4.2

PHAO 7

P/S

09:00

VITACO: HÒA

2

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

JADE STAR 15

VIET NAM

2978

91.94

5.5

P/S

K662 W

10:00

VITACO: HÒA. TUG: MP-01

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>