CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 15/09/2022

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

EMINENCE

PANAMA

13531

147

5.3

XMNS

P/S

06:00

VIETVENUS: KỲ. TUG: SEA BOXER

2

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

LONG PHU 04

VIET NAM

1318

78

3.5

P/S

VPT NEO

09:00

VITACO: HÒA.

3

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

JOYFUL SPIRIT

HONG KONG

9129

120

5.6

HVS

P/S

08:00

CMI: THANH.

4

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

BG BRILLIANCE

SINGAPORE

39964

199.9

10.2

BVP-1A

P/S

09:00

NOVA: ĐÍNH. TUG: VP01, VP05

5

6

7

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

SEA AROMA

VIET NAM

1990

77.68

2.2

VŨNG ME

NT2

07:00

CAPT HOÀNG 0936915788

2

3

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H2

PHÚC

HOAI SON 58

VIET NAM

2222

79.8

2.8

P/S

CR1

06:00

CAPT ĐẠO

2

LÊ HUY THANH

H2

PHÚC

ALL MARINE 09

VIET NAM

1992

84.24

5.4

P/S

K662W

13:00

VITACO: VƯỢNG. MP-01

3

4

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>