CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 15/10/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H2

PHÚC

TUY PHONG 01 /
HUNG PHU 22

VIET NAM

 342 /
1675

 34.5 /
63.4

2.4

NĐ VP

P/S

06:00

NOVA: ĐÍNH.

2

LÊ HUY THANH

H2

PHÚC

V GALAXY

PANAMA

1993

79.5

6.1

VP NEO

HVS

08:00

VIỆT LONG: HẢI. TUG: MIPO I,II

3

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

FIRSTEC

HONG KONG

30157

175.2

8.5

P/S

BVP-1A

10:00

NOVA: ĐÍNH. TUG: VP01 + VP05.
DỰ KIẾN KDYT LÚC 08H00

4

5

6

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>