CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 16/01/2020

 

KHU VỰC VÂN PHONG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

 

 

 

VU DINH 09

VIET NAM

2680

89.68

4.0

LS

P/S

ETD: 06:00

CAPT : CẢNH

2

NGUYỄN VƯƠNG

H1

CHIẾN_TC
NHẬT_TC

NHA BE 10

VIET NAM

4760

108

6.2

VPT2

P/S

07:00

VITACO: VƯỢNG

3

NGUYỄN VƯƠNG

H1

TOẢN_TC
TUẤN_TC

NHA BE 03

VIET NAM

2996

98

5.2

VPT1

P/S

13:00

VITACO: VƯỢNG

4

NGUYỄN VƯƠNG

H1

 

BAO PING

TOGO

4160

111.5

6.0

P/S

HVS

15:30

CMI

5

 

 

 

STI MAESTRO

SINGAPORE

29991

183.07

7.5

HVS NEO

P/S

ETD

MKP: ĐỒNG

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHU VỰC NHA TRANG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHU VỰC CAM RANH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H3

HƯNG _TC

SAI GON GAS

PANAMA

3556

95.5

4.8

CR NEO

K662 W

06:30

VOSA: DŨNG. CR 4

2

NGUYỄN HẢI ANH

NH

TRUNG_TC
TỨ _TC

ORIENTAL BREEZE

PANAMA

36461

189.9

9.3

CR2

P/S

12:00

VOSA: THÁI . 3 TUGS

3

LÊ HUY THANH

H3

 

SAI GON GAS

PANAMA

3556

95.5

3.5

K662 W

P/S

16:00

VOSA: DŨNG. CR 4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duyệt kế hoạch

 

Lập kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Anh

 

 

 

 

 

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác