CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 16/05/2022

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

CẢNH

LONG PHU 08

VIET NAM

957

77

4.6

VPT1

PHAO 7

07:00

VITACO: SỸ. TUG: MG1,3

2

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

SEAPROMISE

MALTA

29995

183

6.5

P/S

HVS

07:00

HVS: KHÔI. TÀU THỬ BIỂN

3

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

HUỲNH

LONG PHU 04

VIET NAM

1318

78

3.0

P/S

VPT1

08:30

VITACO: SỸ. TUG: MG1,3

4

LÊ HUY THANH

H2

PETROLIMEX 14

VIET NAM

8542

128.6

5.0

P/S

VPT2

09:00

VITACO: SỸ. TUG: MG1,3

5

6

7

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

A

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>