CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 16/11/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

DONG BAC 22-08

VIET NAM

10964

146.8

7.8

P/S

BVP-1B

06:00

AN BINH: DŨNG; TUG: VP05&C800

NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

2

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

LONG PHU 18

VIET NAM

3321

102.3

6.3

VPT2

P/S

08:00

              VITACO : HÒA . TUG: MG2,3.                      NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

3

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

VU DINH 25

VIET NAM

2680

89.68

6.2

P/S

VP NEO

09:00

CAPT TÂM: 0985446698

NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

4

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

JOYO 1

BELIZE

5415

97.77

3.5

HVS

P/S

15:00

CMI: THANH

NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

5

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

THINH AN 73

VIET NAM

2961

91.94

4.0

P/S

VPT NEO

18:30

              VITACO : HÒA                   

NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

6

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

PHÚC

PTS HAI PHONG 02

VIET NAM

3166

99.9

4.0

CD

P/S

11:00

VITACO: SỸ. TUG: VP01

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

CẢNH

HONG HA GAS

VIET NAM

1683

78.03

4.8

P/S

K662 W

09:00

VOSA: DŨNG; TUG: MP01

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>