CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 16/11/2022

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

DAI DUONG VIET 07

VIET NAM

4711

114.86

4.0

LS

P/S

06:00

CAPT HƯNG: 0912129744. TUG: VP 07

2

PHẠM ĐỨC TÀI

H2

PHÚC

VU DINH 18

VIET NAM

2680

89.68

6.6

VP NEO

LS

07:30

CAPT: HẢI 0977 510 482. TUG VP 07

3

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

GLORIOUS PEONY

PANAMA

40393

199.99

10.2

NVP1

P/S

13:00

VOSA: CHƯƠNG 0906434873
TUG : SEA BOXER 1+2

4

5

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

5

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>