CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 17/01/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN HẢI ANH

NH

GH GALILEO

MARSHALL ISLANDS

36367

199.9

9.0

BVP-1B

P/S

12:00

VanPhong Logistics: MINH 0393969432; TUG: VP1+VP5
NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

2

NGUYỄN HẢI ANH

NH

TSYS

PANAMA

5366

114.9

5.0

P/S

VPT NEO

16:00

MỸ GIANG: LÝ.
NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

3

NGUYỄN HẢI ANH

NH

VU DINH 125

VIET NAM

3727

102.8

4.0

LS

P/S

17:30

CAPT. TOÀN: 0982 880 481. TUG: SEA BOXER
NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

4

5

6

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

ALL MARINE 09

VIET NAM

1992

84.24

3.0

K662W

P/S

06:00

VITACO: SỸ. MP 01

2

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

PRINCE RIVER

VIET NAM

1260

69

5.0

P/S

CR NEO

16:00

VITACO: SỸ

3

4

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>