CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 17/05/2022

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H2

LONG PHU 04

VIET NAM

1318

78

5.0

VPT1

P/S

05:00

VITACO: SỸ. TUG: MG1,3

2

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

HUỲNH

VU DINH 36

VIET NAM

2680

89.68

3.0

LS

P/S

06:00

CAPT BẢO: 0985152456; TUG: VP09

3

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

HUỲNH

VU DINH 25

VIET NAM

2680

89.68

6.4

VP NEO

LS

07:30

CAPT TÂM: 0985446698; TUG: VP09

4

LÊ HUY THANH

H2

TOYO PEONY

PANAMA

9700

120

7.1

P/S

HVS

09:00

CMI: THANH; TUG: MIPO1,2

5

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

EG COURAGE

SINGAPORE

45011

203.5

7.1

P/S

BVP-1A

09:30

NOVA: ĐÍNH; TUG: VP1,VP5

6

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

OCEAN NISA

MARSHALL ISLANDS

29671

183

7.0

HVS

P/S

17:00

MKP: ĐỒNG;TUG: MIPO1,2,3

7

LÊ HUY THANH

H2

PETROLIMEX 14

VIET NAM

8542

128.6

8.0

VPT2

P/S

ETD:PM

VITACO: SỸ. TUG: MG1,3

8

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN VƯƠNG

NH

CẢNH

LONG PHU 04

VIET NAM

1318

78

5.0

N P/S

CD

08:00

CAPT TÂN: 0904473141

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

PHÚC

HONG HA GAS

VIET NAM

1683

78.03

4.8

P/S

HM

14:00

VOSA: DŨNG; TUG: MP-01

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>