CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 17/06/2022

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN VƯƠNG

NH

NHA BE 06

VIET NAM

4158

107.5

6.3

VPT1

P/S

05:00

VITACO: VƯỢNG; TUG: MG2,3

2

NGUYỄN VƯƠNG

NH

LONG PHU 20

VIET NAM

5379

112

6.5

VPT2

P/S

06:30

VITACO: VƯỢNG; TUG: MG2,3

3

4

5

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

NHA BE 06

VIET NAM

4158

107.5

6.3

N P/S

NT NEO

08:00

VITACO: SỸ

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

VŨ HOÀI NAM

NH

EVANS

MARSHALL ISLANDS

31094

189.97

6.7

P/S

CR2

11:00

NOVA: ĐÍNH; TUG:990; TLA05,CR4

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>