CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 17/08/2022

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H2

CẢNH

VU DINH 135

VIET NAM

3727

102.8

4.9

LS

P/S

07:00

CAPT HÁN: 0983935223
TUG: VP09

2

3

4

5

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

HAI NAM 67

VIET NAM

1599

79.5

3.0

CD

N P/S

09:00

VITACO: HÒA

2

3

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

HUỲNH

PAX SILVA

PANAMA

39802

199

9.5

CR2

P/S

09:00

VOSA: THÁI. TUG: 990, TLA05, CR4

2

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

HUỲNH

MANH HAI PHAT 36

VIET NAM

2109

79.8

5.5

P/S

XMCR

10:30

CAPT GIANG: 0813 920 817

3

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

HUỲNH

TRONG TRUNG 81

VIET NAM

1987

83.9

5.1

P/S

CR NEO

12:00

VITACO: SỸ

4

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>