CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 17/11/2020

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN HẢI ANH

NH

PETROLIMEX 09

VIET NAM

25400

176

10.0

P/S

VPKD

07:00

VITACO: VƯỢNG

2

NGUYỄN HẢI ANH

NH

PETROLIMEX 09

VIET NAM

25400

176

10.0

VPKD

VPT4

09:30

VITACO: VƯỢNG

DỰ KIẾN KDYT 7H30

3

LÊ HUY THANH

H2

BANGPAKAEW

THAILAND

4796

98.5

4.0

P/S

ĐM

12:00

VIET LONG: HẢI

DỰ KIẾN KDYT: 09:30

4

5

6

7

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN HOÀI ANH

NH

DA CUI YUN

HONG KONG

20949

166.5

5.5

CR1

P/S

06:00

NOVA: ĐÍNH;  990 & TLA05

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác