CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 18/01/2022

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

DONG BAC 22-07

VIET NAM

10275

146.5

4.3

P/S

BVP-1B

06:00

AN BÌNH : DŨNG. TUG: VP01,VP05

2

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

DONG BAC 22-08

VIET NAM

10964

146.8

7.6

BVP-1B

ĐM NEO

07:00

AN BÌNH : DŨNG. TUG: VP1,VP5

3

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

HUỲNH

HOANG THINH 268

VIET NAM

2993

97.1

3.8

NVP-1

P/S

09:00

CAPT: LINH 0903 497 988.
TUG: SEA BOXER

4

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

HUỲNH

VU DINH 09

VIET NAM

2680

89.68

6.5

LS

P/S

11:30

CAPT: CẢNH 096 7571666
TUG: VP01

5

6

7

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

BLUE OCEAN 01

VIET NAM

3437

96.72

6.0

P/S

K662W

07:00

VITACO:SỸ.TUG: MP-01

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>