CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 18/02/2020

 

KHU VỰC VÂN PHONG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

SƠN

LONG PHU 18

VIET NAM

3321

102.3

4.5

VPT NEO

VPT2

06:00

VITACO: VƯỢNG

2

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

SƠN

LONG PHU 04

VIET NAM

1318

78

3.0

VPT NEO

VPT1

08:00

VITACO: VƯỢNG

3

NGUYỄN HẢI ANH

NH

 

DL VIOLET

KOREA

8539

128.6

7.8

P/S

VPT NEO

14:30

MỸ GUANG: TIẾN

4

NGUYỄN HẢI ANH

NH

 

HONG HU

PALAU

6253

117

4.0

P/S

VPT NEO

17:00

MỸ GUANG: TIẾN

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHU VỰC NHA TRANG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

2

NGUYỄN VƯƠNG

H1

 

HAI NAM 68

VIET NAM

1599

79.8

5.0

CD

NT NEO

09:00

VITACO: HÒA

1

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H2

 

SEALIFE LEGEND CRUISES 02

VIET NAM

2378

77.68

2.2

NT2

NT2

17:00

CAPT: TÙNG 0967908979

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHU VỰC CAM RANH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

 

ASTERIS

MARSHALL ISLANDS

31261

189.99

10.5

CR2

P/S

ETD: 15:00

AN BÌNH: DŨNG

2

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

 

GREEN PEGASUS

PANAMA

32756

179.9

7.2

CR NEO

CR2

ETS: 16:30

VOSA:THÁI.TUG: TC990,TLA. TÀU CẬP MẠN TRÁI

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duyệt kế hoạch

 

Lập kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Anh

 

 

 

 

 

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác