CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 18/02/2021

 

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

LONG PHU 18

VIET NAM

3321

102.3

5.2

P/S

VPT NEO

03:00

VITACO: SỸ.
NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

2

NGUYỄN HẢI ANH

NH

VU DINH 09

VIET NAM

2680

89.68

6.4

P/S

LS

06:00

CAPT: CẢNH 0967571666. TUG: C700. NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

3

NGUYỄN VƯƠNG

H1

DONG BAC 22-11

VIET NAM

11976

147.1

8.0

P/S

BVP-1B

10:00

AN BÌNH: DŨNG. TUG: VP01 + VP05. DỰ KIẾN KDYT  TỪ 07H00 - 09H00. NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

4

5

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

SEA AROMA

VIET NAM

1990

77.68

2.2

NT2

NT2

17:00

CAPT SƠN: 0969 310 982.
 THAM QUAN VỊNH NT

2

3

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>