CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 18/02/2024

Thủy triều

Giờ

M.n

Nước dưới 0.8m

Nha Trang

04:00

0.7

00:00 - 07:59

16:00

1.5

* Trực ban:

Ngày:

PHÚC

Đêm:

TRỌNG

* Liên hệ:  

Phòng Hoa tiêu: (0258)3711114

Trường Sa

00:14

0.7

Trạm Vân Phong: 0969688774

16:00

1.8

Fax: (0258)3711103

Mail: hoatieunhatrang@gmail.com

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

DAI DUONG VIET 07

VIET NAM

4711

114.86

6.8

P/S

VP NEO

06:30

CAPT HƯNG: 0912129744

2

LÊ HUY THANH

H1

HUỲNH

LONG PHU 04

VIET NAM

1318

78

5.0

VPT1

P/S

08:00

VITACO: HÒA. TUG: MG1,3

3

PHẠM ĐỨC TÀI

H2

BRAVE

VIET NAM

9764

141

8.1

P/S

XMNS

09:30

VIETVENUS: KỲ. TUG: SEA TEAM 2

4

5

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

LONG PHU 10

VIET NAM

5184

112

4.5

CD

N P/S

07:00

VITACO: VƯỢNG. TUG: VP09

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

THANH CONG 89

VIET NAM

1537

79.8

3.5

CR NEO

CR5

14:00

THIÊN PHÚC: DŨNG.

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>