CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 18/05/2023

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H2

PHÚC

VU DINH 125

VIET NAM

3727

102.8

4.0

LS

P/S

06:00

CAPT: TOÀN 0982 880 481. TUG: VP 07

2

NGUYỄN VƯƠNG

NH

THOR BRAVE

SINGAPORE

32637

190

6.4

P/S

BVP-1A

06:00

NOVA: ĐÍNH . TUG: VP01, VP05

3

ĐẶNG TRUNG HUY

H2

PHÚC

JAYA OCEAN

SINGAPORE

4275

102.5

5.2

P/S

NVP-2

11:30

VAN PHONG LOGISTICS: KỲ 0964 277 534.
TUG: SEA BOXER 01

4

5

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

5

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>