CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 18/06/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

HUỲNH

DONG BAC 22-05

VIET NAM

12137

146.88

3.8

P/S

BVP-1B

06:00

AN BÌNH: DŨNG. TUG: VP05 + C800

2

LÊ HUY THANH

H2

VU DINH 125

VIET NAM

3727

102.8

6.6

P/S

VP NEO

09:00

CAPT: TOÀN 0982 880 481

3

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

HUỲNH

PENG ZHOU

SIERRA LEONE

2989

96.9

6.1

ĐM

P/S

10:00

VIỆT LONG: HƯNG . TUG: VP05

4

LÊ HUY THANH

H2

AQUAMARINE

VIET NAM

4095

103

4.0

P/S

ĐM

16:00

VIỆT LONG: HƯNG . TUG: VP05
DỰ KIẾN KDYT LÚC 14H00

5

6

7

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

PHÚC

PTS HAI PHONG 03

VIET NAM

4120

97

4.5

CD

N P/S

10:00

VITACO: SỸ. TUG: VP01

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN HẢI ANH

NH

LOA FORTUNE

PANAMA

19534

175.4

8.1

CR2

CR1

06:00

NOVA: ĐÍNH. TUG: CR4 + TLA05.
SHIFT CR2 SANG CR1 VÀ QUAY  ĐỔI MẠN TÀU

2

NGUYỄN HẢI ANH

NH

CRIMSON POLARIS

PANAMA

39910

199.9

7.0

P/S

CR2

12:00

VOSA: THÁI. TUG: CR4 + TL A05 + 990. DỰ KIẾN KDYT LÚC 08H00. TÀU CẬP MẠN TRÁI

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>