CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 18/08/2022

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

CẢNH

DOLPHIN 15

VIET NAM

2963

92.25

6.5

P/S

HVS

10:00

CMI: THANH

2

NGUYỄN VƯƠNG

NH

CẢNH

CANADA EXPRESS

SINGAPORE

57934

215.4

8.8

P/S

NVP-1

15:00

NOVA: ĐÍNH. TUG: SEA BOXER, KAMIYA

3

NGUYỄN HOÀI ANH

NH

DONG BAC 22-07

VIET NAM

10275

146.5

7.7

BVP-1B

P/S

15:00

AN BÌNH: DŨNG. TUG: VP01,05

4

LÊ HUY THANH

H2

CẢNH

BRAVE

VIET NAM

9764

141

8.4

P/S

XMNS

18:00

VIETVENUS: KỲ. TUG: SEA BOXER

5

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

PHÚC

TRONG TRUNG 81

VIET NAM

1987

83.9

5.5

P/S

K662W

08:00

VITACO: SỸ. TUG: CR4

2

3

4

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>