CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 18/11/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H2

HUY

LUCKY CATHERINE

PANAMA

9910

127.66

5.0

NVP-1

P/S

08:00

BLUE OCEAN: QUÂN 097 408 0507.
TUG: MG2, SEA BOXER
NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

2

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

HUỲNH

THINH AN 73

VIET NAM

2961

91.94

6.1

VPT1

P/S

09:30

VITACO: HÒA . TUG: MG1,3
NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

3

NGUYỄN VƯƠNG

H1

THANH

DONG BAC 22-08

VIET NAM

10964

146.8

3.8

BVP-1B

P/S

14:00

AN BÌNH: DŨNG. TUG: VP01, VP05.
CAPT QUÂN 038 7537928
NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

4

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

VU DINH 125

VIET NAM

3727

102.8

6.6

P/S

VP NEO

19:30

CAPT: TOÀN 0982 880 481
NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

5

6

7

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

PHÚC

JADE STAR 15

VIET NAM

2978

91.94

6.0

P/S

K662W

12:30

VITACO: VƯỢNG. TUG: MP-01

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>