CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 19/01/2022

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

NHA BE 08

VIET NAM

4432

105

6.0

VPT2

P/S

01:00

VITACO: HÒA. TUG: MG1,3

2

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

HUỲNH

SILVER SAILING

HONG KONG

7243

110.4

6.3

P/S

HVS

09:30

CMI: THANH. TUG: MIPOI,II
 DỰ KIẾN KDYT LÚC 07H30

3

4

5

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN VƯƠNG

NH

LONG PHU 16

VIET NAM

5199

112.37

6.5

N P/S

CD

07:00

VITACO: VƯỢNG. TUG: VP09

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

PHÚC

BLUE OCEAN 01

VIET NAM

3437

96.72

4.5

K662W

P/S

06:00

VITACO: SỸ.TUG: MP-01

2

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

PHÚC

THINH AN 93

VIET NAM

2961

91.94

5.9

P/S

K662W

09:30

VITACO: SỸ.TUG: MP-01

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>