CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 19/02/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

VU DINH 125

VIET NAM

3727

102.8

6.6

P/S

VP NEO

06:00

CAPT: TOÀN 0982880481. NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

2

3

4

5

6

7

8

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H2

LONG PHU 18

VIET NAM

3321

102.3

6.0

NT NEO

CD

07:00

VITACO: VƯỢNG. TUG: VP05

2

LÊ HUY THANH

H2

SEA AROMA

VIET NAM

1990

77.68

2.2

NT2

NT2

17:00

CAPT SƠN: 0969 310 982.
 THAM QUAN VỊNH NT

3

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

TRONG TRUNG 81

VIET NAM

1987

83.9

5.0

P/S

K662 W

07:00

VITACO: HÒA. TUG: MP-01. NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

2

3

4

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>