CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 19/05/2023

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN VƯƠNG

NH

PHÚC

LONG PHU 04

VIET NAM

1318

78

3.5

P/S

VPT1

10:00

VITACO VƯỢNG. TUG MG 2,3

2

NGUYỄN VƯƠNG

NH

GLORIOUS JASMINE

PANAMA

43892

210

6.5

P/S

NVP-1A

15:00

VOSA CHƯƠNG. TUG SEA TEAM 2, SEA BOXER 1

3

ĐẶNG TRUNG HUY

H2

PHÚC

LONG PHU 04

VIET NAM

1318

78

5.0

VPT1

P/S

22:00

VITACO VƯỢNG. TUG MG 2,3

4

5

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H2

CẢNH

LONG PHU 18

VIET NAM

3321

102.3

4.5

CD

P/S

06:00

VITACO SỸ. TUG VP09

2

PHẠM ĐỨC TÀI

H2

CẢNH

LONG PHU 04

VIET NAM

1318

78

3.5

NT NEO

N P/S

07:00

CAPT TÂN: 090 447 3141

3

4

5

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>