CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 19/06/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

HUỲNH

VU DINH 09

VIET NAM

2680

89.68

3.0

LS

P/S

06:00

CAPT: CẢNH 0967 571 666. TUG: C800

2

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

HUỲNH

VU DINH 125

VIET NAM

3727

102.8

6.6

VP NEO

LS

07:30

CAPT: TOÀN 0982 880 481; TUG: SEA BOXER

3

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

JIN DA 27

TOGO

3869

109

4.0

P/S

ĐM NEO

10:00

VIỆT LONG: HƯNG

4

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

HUỲNH

KEIO CORAL

PANAMA

9967

127.67

8.8

P/S

NVP-1

10:00

BLUE OCEAN QUÂN: 0974080507; TUG: MG1,2

5

LÊ HUY THANH

H2

DERYOUNG SUPERSTAR

PANAMA

6275

100.5

4.5

P/S

ĐM NEO

10:30

VIỆT LONG: HƯNG

DỰ KIẾN KDYT: 09:00

6

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

DONG BAC 22-05

VIET NAM

12137

146.88

7.9

BVP-1B

P/S

14:00

AN BINH: DŨNG: TUG: VP05 + VP01

7

8

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>