CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 19/11/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

VIETVENUS: ANH 0935 833 355

2

CAPT CẢNH: 0967571666

3

CAPT TÂM: 0985446698

4

5

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

PHÚC

EURO STAR

PANAMA

4364

109

7.0

P/S

CR2

10:00

VOSA: THÁI. TUG: TLA05
DỰ KIẾN KDYT LÚC 07H30

2

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

PHÚC

JADE STAR 15

VIET NAM

2978

91.94

4.0

K662W

P/S

13:00

VITACO: VƯỢNG. TUG: MP-01

3

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

PHÚC

HAI HA 88

VIET NAM

1599

79.8

5.0

P/S

K662 W

14:30

VITACO: VƯỢNG. TUG: MP-01

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>