CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 20/01/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN VƯƠNG

H1

GLORY HONOR

SINGAPORE

7318

108.4

8.5

Đ/M

P/S

08:00

VIETLONG: HẢI. TUG: VP 01.
NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

2

LÊ HUY THANH

H2

HONG LINH 1

VIỆT NAM

8216

136.4

7.5

P/S

NVP-1

09:30


NOVA: ĐÍNH. TUG: MG1+2. DỰ KIẾN KDYT LÚC 07H30
NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

3

LÊ HUY THANH

H2

MINH THUY 06

VIET NAM

1035

75.2

3.5

P/S

VPT1

21:00


VITACO: VƯỢNG. TUG: MG 1 + MG 3.
NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

4

VU DINH 25

VIET NAM

2680

89.68

P/S

LS

ETA: PM

CAPT TÂM: 0985 446 698

5

6

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

NHA BE 06

VIET NAM

4158

107.5

5.6

CD

N P/S

07:00

VITACO: HÒA. TUG: C700  + C800.

2

3

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

MINH THUY 06

VIET NAM

1035

75.2

3.5

CR NEO

P/S

14:00

VITACO: SỸ.

2

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

ALL MARINE 09

VIET NAM

1992

84.24

5.0

P/S

K662 W

15:30

VITACO: SỸ. TUG: MP-01

3

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

GT ATHENA

JAPAN

41320

200

8.2

P/S

CR2

14:30

ASIA TRANS: LỘC 0989 249 406. TUG: TLA05, CR4, 990. DỰ KIẾN KDYT LÚC 11H30

4

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>