CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 20/01/2023

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H2

NHA BE 09

VIET NAM

4250

105.9

4.5

P/S

VPT NEO

01:00

VITACO: SỸ.
NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

2

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

TRỌNG

NORD VOLANTE

PANAMA

29707

183

7.0

HVS

P/S

12:00

MKP: MINH 0393 969 432. TUG: MIPO I,II
TÀU ĐÓNG MỚI
NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

3

4

5

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN VƯƠNG

NH

HAI NAM 69

VIET NAM

1599

79.5

4.0

CD

S P/S

10:00

VITACO: HÒA

2

3

4

5

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H1

CẢNH

HAI NAM 67

VIET NAM

1599

79.5

4.8

P/S

K662 W

15:00

VOSA: DŨNG. TUG: MP-01

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>