CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 20/02/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

LONG PHU 04

VIET NAM

1318

78

3.0

VPT NEO

VPT1

10:00

VITACO: VƯỢNG. TUG: MG1,2.NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

2

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

YUKO MARU

PALAU

2993

96.99

3.5

HVS

P/S

15:00

VIỆT LONG: HẢI. TUG: MIPO I,II.
 NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

3

NGUYỄN VƯƠNG

H1

DERYOUNG SPACE

HONG KONG

9878

119.2

5.5

P/S

ĐM

16:00

VIỆT LONG: HƯNG . TUG: VP01 + C700 . DỰ KIẾN KDYT LÚC 14H00. NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

4

5

6

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H2

LONG PHU 18

VIET NAM

3321

102.3

4.5

CD

N P/S

13:00

VITACO: SỸ. TUG: VP05

2

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

PTS HAI PHONG 03

VIET NAM

4120

97

6.3

NT NEO

CD

14:00

VITACO: SYỸ. TUG: C800

3

LÊ HUY THANH

H2

SEA AROMA

VIET NAM

1990

77.68

2.2

NT2

NT2

17:00

CAPT SƠN: 0969 310 982.
 THAM QUAN VỊNH NT

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

HUỲNH

DA TAI

HONG KONG

22566

179.5

8.4

P/S

CR2

06:00

NOVA: ĐÍNH TUG: TLA05 + TC990
TÀU ĐÃ KDYT NGÀY 16/02
NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

2

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

OCEAN PEGASUS

PANAMA

40547

199.9

9.6

P/S

CR NEO

09:00

VOSA: THÁI. DỰ KIẾN KDYT LÚC 07H00/20.NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

3

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

HUỲNH

TRONG TRUNG 81

VIET NAM

1987

83.9

4.0

K662 W

CR NEO

10:30

VITACO: HÒA. TUG: MP-01. NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

4

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

HUỲNH

DENSA PUMA

MALTA

22709

186

10.5

CR1

P/S

13:00

AN BÌNH: DŨNG. TUG: CR4, TLA05, 990. NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>