CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 20/06/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H2

BRAVE

VIET NAM

9764

141

8.7

P/S

XMNS

04:00

VIETVENUS: MINH; TUG: SEA BOXER

2

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

HUỲNH

AQUAMARINE

VIET NAM

4095

103

7.0

ĐM

P/S

08:00

VIET LONG: HƯNG; TUG: VP05

3

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

JIN DA 27

TOGO

3869

109

4.0

ĐM NEO

ĐM

08:30

VIET LONG: HƯNG; TUG: VP05

4

LÊ HUY THANH

H2

FUNG KWAI FONG

HONG KONG

247.1

32.5

2.0

P/S

ĐM

08:30

HẢI ĐĂNG: LONG: 0913462178

5

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

HUỲNH

LONG PHU 04

VIET NAM

1318

78

3.0

P/S

VPT1

10:00

VITACO: VƯỢNG; TUG: MG1,2

6

LÊ HUY THANH

H2

FUNG KWAI FONG

HONG KONG

247.1

32.5

2.0

ĐM

P/S

17:00

HẢI ĐĂNG: LONG: 0913462178

7

8

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>