CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 20/06/2022

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

VU DINH 135

VIET NAM

3727

102.8

6.8

P/S

VP NEO

04:30

CAPT HÁN:  0983935223

2

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

DONG BAC 99

VIET NAM

3640

110

7.0

P/S

BVP-1B

06:00

AN BINH: DŨNG; TUG: VP1

3

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

EMINENCE

PANAMA

13531

147

9.0

P/S

XMNS

23:00

VIETVENUS: KỲ, TUG: SEA BOXER

4

5

6

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

PHÚC

NHA BE 06

VIET NAM

4158

107.5

6.3

NT NEO

CD

08:00

VITACO: SỸ; TUG: VP05

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

HAI NAM 67

VIET NAM

1599

79.5

3.0

K662 W

P/S

07:00

VITACO: VƯỢNG; TUG: CR4

2

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

MANH HAI PHAT 36

VIET NAM

2109

79.8

3.0

XMCR

P/S

ETD:15:00

CAPT GIANG: 0813920817

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>