CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 20/11/2023

  KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 20/11/2023
BM01/QT02-KHHT
CTY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII
KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY  20/11/2023
Thủy triều Giờ M.n Nước dưới 0.8m
Nha Trang 0:01 1.6 06:00 - 15:30
10:09 0.3
* Trực ban: Ngày: HƯNG
Đêm: TRỌNG
* Liên hệ:    Phòng Hoa tiêu: (0258)3711114 Trường Sa 1:00 2.0
Trạm Vân Phong: 0969688774 10:42 0.3
Fax: (0258)3711103
Mail: hoatieunhatrang@gmail.com
KHU VỰC VÂN PHONG
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1 PHẠM ĐỨC TÀI H2 NHA BE 11 VIET NAM 4552 109.61 5.6 P/S VPT2 2:00 VITACO:HÒA.TUG:MG1,MG3
NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT PHÙ HỢP
2 TRẦN TRỌNG THỊNH NH ORIENTAL BREEZE PANAMA 36461 190 7.4 P/S VP NEO 6:00 VOSA: THÁI
NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT PHÙ HỢP
3
4
5
KHU VỰC NHA TRANG
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1 NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG NH SEVEN SEAS EXPLORER MARSHALL ISLANDS 55254 223.74 7.2 N P/S NT NEO 6:30 HAI DANG :LONG 0913.462.178
2 NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG NH SEVEN SEAS EXPLORER MARSHALL ISLANDS 55254 223.74 7.2 NT NEO N P/S 15:40 HAI DANG :LONG 0913.462.178
3
4
KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1 LÊ HUY THANH H1 HUỲNH HAI NAM 67 VIET NAM 1599 79.5 4.8 P/S K662 6:00 VOSA:DŨNG.TUG:MP01
2
3
4
Duyệt kế hoạch Lập kế hoạch
Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>