CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 21/02/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN VƯƠNG

H1

VU DINH 09

VIET NAM

2680

89.68

4.5

VP NEO

LS

06:00

CAPT CẢNH: 0967571666 ; TUG: C700

NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

2

NGUYỄN VƯƠNG

H1

CONFIDENCE

PANAMA

11036

142

8.2

P/S

XMNS

09:00

VIETVENUS: CHIẾN; TUG: SEA BOXER

NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

3

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

DERYOUNG SPACE

HONG KONG

9878

119.2

5.0

P/S

ĐM

10:30

VIET LONG: HƯNG; TUG: C700 + VP1

DỰ KIẾN KDYT 06:00 -10:00

NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

4

5

6

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H2

LONG PHU 04

VIET NAM

1318

78

6.3

N P/S

NT NEO

08:00

CAPT TÂN:0904473141

2

LÊ HUY THANH

H2

PTS HAI PHONG 03

VIET NAM

4120

97

4.5

CD

N P/S

10:00

VITACO: SỸ. TUG: C800

3

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

SEA AROMA

VIET NAM

1990

77.68

2.2

NT2

NT2

17:00

CAPT SƠN: 0969310982

DI CHUYỂN TRONG VỊNH

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

TRONG TRUNG 89

VIET NAM

1830

88.8

5.0

P/S

CR NEO

10:00

VITACO: HÒA

NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

2

3

4

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>