CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 21/02/2024

KHU VỰC VÂN PHONG
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1 NGUYỄN VƯƠNG NH PHÚC DAI DUONG VIET 07 VIET NAM 4711 114.86 4.5 LS P/S 06:00 CAPT : HƯNG 0912129744.TUG: VP07
2
3
4
5
KHU VỰC NHA TRANG
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1 TRẦN TRỌNG THỊNH NH RESORTS WORLD ONE BAHAMAS 75388 268.61 8.0 N P/S NT NEO 09:00 MACS NHA TRANG: HƯƠNG 0913 416 204
VỊ TRÍ NEO: 
2 TRẦN TRỌNG THỊNH NH RESORTS WORLD ONE BAHAMAS 75388 268.61 8.0 NT NEO N P/S 20:00 MACS NHA TRANG: HƯƠNG 0913 416 204
3
4
5
6
7
KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1 PHẠM ĐỨC TÀI H2 HUỲNH  TM - HAI HA PETRO VIET NAM 3231 105 3.0 K662 W P/S 09:00 VITACO: VƯỢNG. TUG: MP-01
CAPT QUẢNG: 036 478 8685
2 PHẠM ĐỨC TÀI H2 HUỲNH HAI NAM 69 VIET NAM 1599 79.5 5.0 P/S K662 W 13:00 VOSA: DŨNG. TUG: MP-01.
CAPT: VIỆT 0968 078 883
3
4
5
Duyệt kế hoạch Lập kế hoạch
Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>